منتخب سردبیر

نقدها

نقد فیلم خورشید ساخته مجید مجیدی | نوری بتابان!

فیلم خورشید تازه‌ترین فیلم مجیدی و بازگشت او به دوران بچه‌های آسمان است. دورانی که بچه‌ها و مشکلات آنها در کانون توجه مجیدی قرار داشتند و معصومیت آنها در مواجهه با مشکلات زندگی موضوع اصلی فیلم‌هایش بود.
ادامه مطلب

نقد فیلم ببر سفید

فیلم ببر سفید پرسشی اساسی و مهم را مطرح می‌کند: آیا ثروت را می‌توان از امتیازات ذاتی‌ای که فراهم می‌کند، جدا در نظر گرفت؟ این همان پرسشی است که فیلم را در کنار پاراسایت قرار می‌دهد.
ادامه مطلب

مقالات

اخبار فیلیمو

پادکست‌ها