سینمای اوزو ؛ تماشای ژاپن در سال‌های پس از جنگ

التزام سینمای اوزو به نمایش آدم‌ها در میان اجتماع، در میان جمعیت، روی تاتامی سنتی ژاپنی و نمایش زیستگاه کاراکترها، چیزی است که فیلم‌های او را نه فقط شاخص و قابل‌تامل می‌کند بلکه، می‌تواند آن‌ها را به‌عنوان نمونه‌هایی قابل بررسی برای شناخت بیشتر «ژاپن سال‌های پس از جنگ» مطرح نماید.

شاید برایتان جالب باشد

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.