کارنامه علی حاتمی

حسن کچل (۱۳۴۸) اولین فیلم علی حاتمی است که به بی‌واسطه‌ترین و صمیمی‌ترین شکل ممکن، در تمام کارنامه علی حاتمی دیده…